Plazma léčí

Krevní plazma je důležitým stavebním kamenem léků, na kterých jsou závislé životy mnoha tisíců lidí. Obrovskou roli hrají pro osoby s vrozenými, nebo získanými poruchami krevní srážlivosti, u kterých i jen malá zranění mohou vést ke ztrátě velkého množství krve. Plazmu potřebují také lidé po úrazech a při těžkých operací nebo osoby s poruchami imunitního systému, kterým pomáhá podpořit obranyschopnost organismu.

Rezervovat termín
Staňte se dárcem plazmy ještě dnes
Imunoglobuliny

Imunoglobuliny jsou částí skupiny Globulinů. Jedná se o protilátky, které jsou důležité pro imunitní systém – obranyschopnost organismu. Když je jich nedostatek, imunitní systém je oslabený a náchylný k infekcím. Nedostatek vlastních látek lze nahradit protilátkami získaným z dárcovské plazmy.

Imunoglobuliny z plazmy se podávají třeba pacientům:

 • s primárním imunodeficitem, t.j. vrozené onemocnění imunitního systému
 • s některými onkologickými (nádorovými) nemocemi
 • s některými nemocemi krve (například leukémie), u transplantací kostní dřeně
 • s některými autoimunními nemocemi v rámci imunomodulační léčby

Imunoglobuliny lze podávat ve formě roztoku přímo do žíly pacienta infuzí. Některé přípravky je možné podat i pod kůži.

Lidský albumin

Lidský albumin je nejhojnější bílkovina (protein) přítomná v lidské plazmě, představuje zhruba 50 až 60 % všech proteinů, které se v plazmě nacházejí. Udržuje takzvaný osmotický tlak, díky kterému plazma zůstává v cévách a neuniká do mezibuněčného prostoru. Albumin v lidské plazmě slouží jako univerzální transportér látek špatně rozpustných ve vodě. Například některých hormonů, enzymů, mastných kyselin nebo léků.

Používá se:

 • u nemocných se sníženou hladinou albuminu v plazmě
 • při léčbě hypovolemických stavů: šok, substituce objemu
 • při ztrátě plazmy nebo albuminu před, během a po operaci
 • u popálenin
 • u onemocnění jater, ledvin, trávícího traktu
 • u hemolytické nemoci novorozenců
 • při edému mozku, při toxickém šoku
 • po velkých operacích
Srážlivé faktory

Srážlivé faktory působí jako enzymy. Spouštějí nebo urychlují proces srážení krve. Jejich absence vede ke zvýšené krvácivosti. Některé srážlivé faktory jde získat z lidské plazmy, například faktory VIII a IX, jejichž nedostatek vede k onemocnění zvanému hemofilie.

Faktor VIII

Koncentrát lidského koagulačního faktoru VIII je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

 • profylaxe a léčba krvácení u hemofilie typu A
 • u pacientů se získaným deficitem koagulačního faktoru VIII
Faktor IX

Koncentrát lidského koagulačního faktoru IX je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

 • profylaxe a léčba krvácení u hemofilie typu B
 • u pacientů s jinými nemocemi spojenými s deficitem koagulačního faktoru IX
Lidský protrombinový komplex (lidské koagulační faktory II, VII, IX, X, protein C, protein S)
 • léčba nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů se získaným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X způsobených perorálními antikoagulancii, těžkým onemocněním jater, deficitem vitamínu K
 • léčba nebo prevence krvácení u pacientů s vrozeným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X, pokud nejsou k dispozici jejich koncentráty